Sterilisation information

Hvordan foregår sterilisation af mænd og kan mandlig sterilisation fortrydes senere?

Sterilisation af mænd eller 'vasektomi', er et enkelt indgreb hos os i Kirurgisk Klinik Amager. Operationen foretages ambulant i lokalbedøvelse og tager typisk en halv time. Efter operationen kan pungen blive øm et par dage, mens snittet læges. Fertiliteten eksisterer dog fortsat indtil de spermatozoer som findes i sædblærerne udtømmes. Når man ved to analyser i træk har fundet at spermen ikke indeholder spermatozoer, kan manden anses for at være steril, men indtil da må der anvendes en form for prævention, almindeligvis 3 måneder. Indgrebet påvirker ikke evnen til hverken at få erektion eller orgasme.

Folketinget har vedtaget ændringer af sundhedsloven, som indebærer, at det igen pr. 1/1 2012 er blevet gratis at blive steriliseret.

Kontakt Kirurgisk Klinik Amager for vejledning og konsultation vedrørende sterilisation på 3254 0054 eller klik her

Hvem kan blive steriliseret?

Det kan enhver myndig mand, som er fyldt 25 år, og som har fast bopæl i Danmark, og som efter eget ønske og overvejelser ønsker sterilisation. Mere end 5.000 danske mænd beslutter sig hvert år til denne prævention for fremtiden. Er man yngre end 25 år, kan man også blive steriliseret. Men det kræver en særlig tilladelse og særlige forhold gør sig gældende. F.eks. hvis der er alvorlig arvelig sygdom i familien.

Hvor henvender man sig?

Du vælger selv hvor du vil steriliseres. Det er igen gratis at blive steriliseret i privatklinikker.
Man kontakter typisk først egen læge for at blive indstillet til sterilisation. Selve indgrebet foregår hos en praktiserende kirurgisk speciallægeklinik eller evt på hospital. Kontakt f.eks os klik her og ring for konsultation.

Hvis man fortryder foretages refertilisation (tilbageoperation) mod betaling, hvorfor man også her bør indhente "tilbud" hos et privathospital. Ved forundersøgelse hos lægen sikres at formelle krav er opfyldt samt at ønsket er velovervejet og konsekvenserne kendte. Herunder, hvordan man bliver steriliseret og om den risiko, der kan være forbundet hermed. Det er vigtigt at være klar over, at chancen for at genetablere fertilitet, hvis man senere skulle fortryde indgrebet er under 50%. Til formalia hører derfor, at såvel den der ønsker sterilisering som lægen skal underskrive en anmodning om at blive steriliseret, som så sendes til det sted, hvor indgrebet skal foregå. Klik her

Om operationen

Hvis dine overvejelser og beslutning står fast, er selve sterilisationen af en mand et enkelt indgreb. Operationen foretages i lokalbedøvelse gennem et lille snit på hver side af pungen øverst oppe, hvor sædlederne ligger tæt under huden. Sædlederne snøres sammen og gennemskæres, så sædpassagen afbrydes.

Der fjernes et stykke af hver sædleder og disse sendes til mikroskopi, således at man sikrer sig, at det er sædlederen, der er skåret over.

Det sker altså gennem et ganske lille snit og en enkelt tråd i huden til sidst er tilstrækkelig. Indgrebet varer ca. en halv time og umiddelbart efter er man klar til afhentning. Huden er syet med tråde, der forsvinder af sig selv indenfor 3 uger. Sengeleje tilrådes det første døgn, toiletbesøg undtaget. Der foretages evt kontrol efter 8-10 dage, og yderligere kontrol er normalt ikke nødvendig. Heller ikke selv om der kan gå indtil flere uger efter indgrebet, hvor man stadig kan føle sig lidt spændt og øm i testiklerne, som jo stadig producerer sædlegemer. Også bitestiklerne, som sidder som en kam tæt på testiklerne, kan være lidt ømme. Hos ca. 20% udvikles en mindre knudedannelse svarende til den nederste ende af sædlederen, hvilket er et ganske harmløst fænomen. - Klik her og læs evt. om sterilisation af kvinden >>

Virker sterilisationen med det samme?

Nej, det gør den ikke. De første 3 måneder efter indgrebet er man ikke steril. I denne periode bør anden form for antikonception benyttes. Sterilitet skal bekræftes ved en sædprøve 3 måneder efter operationen, hos din egen læge. Hos enkelte mænd (1-2%) opnås ikke sterilitet primært. Dette kan enten skyldes forekomst af en ekstra sædleder eller fornyet forbindelse mellem de afskårne sædledere. Man regner i øvrigt med at ca 2 af 100 mænd stadig har sædceller i sædvæsken efter de tre måneder. Dette illustrerer, hvor vigtig sædprøven efter 3 måneder er. Sterilisation beskytter ikke mod sexuelt overførbare sygdomme.

Tilbageoperation eller refertilisation ved fortrydelse

Hvis man derimod fortryder foretages tilbageoperation (refertilisation) ikke i det offentlige system, og kan derfor kun foregå på privathospital. Chancen for at blive fertil igen, afhænger af hvor lang tid der er imellem de to indgreb, men vurderes generelt til under 50%, men chancerne kan vurderes individuelt ved en forundersøgelse. Eksempelvis kan nævnes, at der er mænd der har opnået fertilitet efter knap tyve års sterilitet. Bortset fra de fysiske forhold der ændrer sig med tiden, sker der også i mange tilfælde en kemisk ændring efter sterilisation. Nogle begynder således at danne antistoffer imod deres egne sædceller, hvilket er ensbetydende med nedsat levedygtighed af sædcellerne. Denne antistofkoncentration er man i stand til at måle i blodet. Konsekvensen heraf er dog begrænset, idet koncentrationen af disse antistoffer sædvanligvis falder, når der igen bliver skabt afløb for sæd-cellerne. Der er ikke noget krav om måling af antistofkoncentration forud for en refertilisations-operation, men måling kan ske ved blodprøvetagning hos egen læge.

Ved refertilisationsoperation skal der genskabes kontinuitet i sædlederen på en sådan måde, at den indvendige passage er bevaret ved sammensyningen. Denne proces er vanskelig, idet den indre diameter af sædlederen kun er omkring ½ mm. Refertilisationsoperation foregår ambulant i lokalbedøvelse, men indgrebet er betydelig mere kompliceret end steriliseringen.

© 2013-2020 Kirurgisk Klinik Amager. CMS af WebForm.dk
Opdateret: 24 maj 2018 18:34
^ Tilbage Til Top