Anafylaktisk reaktion

Ansvarlig: German Sofin (GS)

Godkendt af: GS

Version: 1

Dato for ikrafttrædelse: 01-05-2021

Revideres senest (dato): 01-05-2024

Anafylaktisk reaktion

Formål

med instruksen er at redegøre for klinikkens behandlingsstrategi med vurdering, behandling og observation af patienter med anafylaktisk reaktion.

Dokumentet gælder for

German Sofin og alle ansatte i klinikken

Fremgangsmåde

Klinikken foretager undersøgelse i dormicum og fentanyl-rus.
Klinikken foretager IKKE vaccinationer, prik-test eller allergen specifik immunterapi.

Symptomerne på anafylaktisk reaktion opstår akut på minutter til få timer efter indgift at f.eks. i.v. medicin og omfatter hudkløe, urticaria, vejrtrækningsbesvær, hjertebanken og blodtryksafald. Ved stigende symptomer kan der opstå klinisk hjertestop.

Ved mistanke om anafylaktisk reaktion tilkaldes alt personale i klinikken.

Behandling af anafylaktisk reaktion foretages af klinikkens personale og læge.

Alarmcentralen kontaktes 1-1-2.

Patienten observeres med puls, BT, saturation, respirationsfrekvens og bevidsthedsnivau.

Der anlægges i.v.-adgang.

Patientens ben eleveres.

Der påsættes hjertestarter til monitorering.

Ved anafylaktisk reaktion gives adrenalin. 1mg/ml 0,3-0,5 mg i.v. ( 0,5-0,8 mg i.m. ved chok) umiddelbart og hvert 5-15 minut til symptomerne er forsvundet.

Kirurgisk Klinik København amager kastrup kikkertundersøgelse tarm mave spiserør mavesæk tyktarm tyndtarm endetarm gastroskopi koloskopi undersøgelse Mavesår behandling smerter blødning polypper tarmkræft mavekræft udposninger mavekatar Halsbrand sure opstød diarre tynd mave forstoppelse kræft afføring mandlig sterilisation mavesmerter

I klinikken findes følgende udstyr til genoplivning:

  • Adrenalin, Atropin, Amiodaron, Tavegyl, Depo-Medrol og antidoter i akutkasse i køleskabet
  • Rubensballon
  • Ilt bombe
  • Sug
  • Hjertestarter
  • Udstyr til injektion behandling og sikring af i.v.-adgang
  • Tungeholde
  • Udstyr til intubering: trakealtube og laryngoskop
     

Uddannelse og ansvar: Klinikkens læge og alt personale deltager i kursus hvert andet år i genoplivning og akutbehandling. Kurserne varetages af Dansk Institut for Medicinsk Simulation.

Referencer
 

Dansk råd for genoplivning http://www.genoplivning.dk
Generiske målepunker for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Anafylaksi hos børn og voksne, Læger 2020;182:V07200537

 

 

© 2013-2024 Kirurgisk Klinik Amager. CMS af WebForm.dk
Opdateret: 07 apr 2024 10:50
^ Tilbage Til Top