Klinikken´s retningslinjer

01 Ledelse, kvalitet og drift

Organisering af kvalitetsarbejdet

02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Retningsgivende dokumenter

Sygeplejeopgaver ved gastroskopi

Sygeplejeopgaver ved koloskopi

03 Patientsikkerhed

 Patientsikkerhed

04 Utilsigtede hændelser

 Utilsigtede hændelser

05 Journalaudit

Sedation af patienter uden anæstesiologisk medvirken 

Præparat administration

06 Patientjournalen

Patientjournalen 

07 Patientidentifikation

Patientidentifikation

08 Parakliniske undersøgelser

Parakliniske undersøgelser

09 Klinikkens akutte beredskab

Hjertestop

Hjertestop actioncard

Anafylaktisk reaktion

Algoritme for anafylaktisk shock behandling

Blødning

antidot/preparat ordination

Dokumentation for hjertestopundervisning

Dokumentation for hjertestopundervisning GS

10 Visitation og henvisning

Visitation og henvisninger

11 Hygiejne

Hygiejne

Rengøring og desinfektion af endoskoper

Rengøring og sterilisering af medicinsk udstyr til flergangsbrug

Daglig brug af damp-autoklave

Holdbarheden på sterilt pakkede instrumenter

12 Apparatur til diagnostik og behandling

Apparatur til diagnostik og behandling

Brugsanvisninger

13 Personoplysninger og diskretion

Retningsgivende dokument for personoplysninger og diskretion

Databehandleraftale med systemhus

14 Håndtering af utensilier og lægemidler

Håndtering af utensilier og lægemidler

Medicin indgift og udlevering

15 Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling

Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling

16 Patientinddragelse

Patientens oplevelse af kvalitet 

© 2013-2022 Kirurgisk Klinik Amager. CMS af WebForm.dk
Opdateret: 02 apr 2022 17:57
^ Tilbage Til Top