Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling

Ansvarlig: German Sofin (GS)

Godkendt af: GS

Version: 1

Dato for ikrafttrædelse: 01-05-2021

Revideres senest (dato): 01-05-2024

Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling
 

Formål


- at der ansættes personal med en relevant kompetenceprofil.
- at evt. nyansatte opnår kendskab til klinikkens opgaver og drift.
- at ansvars- og opgavefordeling i klinikken er tydelig for de nyansatte.
- at sygeplejersken til enhver tid har de nødvendige kompetencer til løsning af klinikkens opgaver.

 

Dokumentet gælder for


GS og alle ansatte i klinikken

 

Fremgangsmåde
 

Speciallæge German Sofin's praksis drives af GS (speciallæge i kirurgi). Der er ansat en sygeplejerske, en social- og sundhedsassistent, en praksis assistent og en sekretær.

Ved eventuel ansættelse af ekstra personale (sygeplejerske og sekretær) kontrolleres at vedkommende har autorisation. Den nyansatte sygeplejerske skal - instrueres og oplæres i - klinikkens opgaver og drift ved at gennemgå opgaver og rutiner med det øvrige personale i klinikken.

Introduktionen tilpasses den ansattes kompetenceniveau. Der introduceres som minimum i:

Klinikkens opbygning, organisation og funktioner
Håndtering af brand og alarmering (112)
Principper for brug af førstehjælpsudstyr og akutkasse og iltbombe
Anafylaksi beredskab
Rengøring af endoskoper
Endoskop vaskemaskinen
Kvalitetsplanen mht kontrol og dokumentation
Det skal være tydeligt for den nyansatte hvilke ansvars- og kompetenceområder vedkommende har.

Der afholdes MUS 1 gang årlig hvor tilfredshed og plan for kompetenceudvikling diskuteres og der planlægges evt. kurser eller anden kompetence udvikling internt i klinikken gennemgås. Dette dokumenteres i referat for den enkeltes MUS.

Referencer
 

Generiske målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder.
 

© 2013-2024 Kirurgisk Klinik Amager. CMS af WebForm.dk
Opdateret: 07 apr 2024 10:50
^ Tilbage Til Top