Apparatur til diagnostik og behandling

Ansvarlig: German Sofin (GS)

Godkendt af: GS

Version: 1

Dato for ikrafttrædelse: 01-05-2021

Revideres senest (dato): 01-05-2024

Apparatur til diagnostik og behandling
 

Formål


Sikre at apparatur til diagnostik og behandling til enhver tid er
patientsikkert og fungerer korrekt.

 

Dokumentet gælder for


GS og alle ansatte i klinikken

 

Fremgangsmåde
 

Det er GS's ansvar at apparatur til diagnostik og behandling er patientsikkert og fungerer korrekt.

Klinik anvender apparatur som kontrolleres og serviceres ud fra en risikovurdering af konsekvensen for patienterne ved malfunktion.

 

Klinikken har procedure for kontrol og vedligeholdelse af:

- Endoskop rengørings- og desinfektionsmaskine:

- Endoskopper

- Nødgenerator

- Diatermi

- Ultralydskar

- Instrument rengørings- og desinfektionsmaskine

- Instrumentsterilisatorer

- Operationslampe

- Hjertestarter

- Iltbombe

- Medicinkøleskab

 

Endoskop rengørings- og desinfektionsmaskine:

Cleantop vedligeholdes efter gældende retningslinjer med omvendt elektrolyse og filterskift. Endoskopvaskemaskine er fuldautomatisk og fejlmelder hvis endoskoper er defekte. Desuden serviceres årligt af BraunScandinavia, se logbog.

Endoskoper:

Endoskoper tryk og leak testes mellem hver patient. Serviceres årligt af UpViser, se logbog. Mindre eftersyn eller reparation udføres efter behov.

Nødgenerator:

Ved strømsvigt aktiveres nødgenerator, som er tilsluttet til skopisøjle og operationslamper  og kan supplere med strøm i min 15 min. som oftest tilstrækkeligt til at afsluttes procedure. Nødgenerator testes årligt, se logbog.

Diatermi:

Diatermi er fuldautomatisk og vil kun fungere hvis udstyret er monteret korrekt. Indstillingen af diatermien sker i overensstemmelse med brugsanvisning (se i Brugsanvisninger).

Ultralydskar:

Der anvendes ensymsæbe til ultralydskar 150 ml/2l vand. Skiftes og rengøres 1 x ugl.

Instrument rengørings- og desinfektionsmaskine:

Instrument rengørings- og desinfektionsmaskine er fuldautomatisk og alarmerer ved salt eller sæbebehov. Indstillingen og pleje sker i overensstemmelse med brugsanvisning (se i Brugsanvisninger).

Instrumentsterilisatorer:

Instumentsterilisator kontrolleres hvert kvartal med sporeprøver fra Safe Sterilization ApS. Der tegnet abonnement med Safe Sterilization ApS og certifikat for godkendelse foreligger i klinikken og på hjemmeside. Indstillingen og pleje sker i overensstemmelse med brugsanvisning (se i Brugsanvisninger)

Operationslampe:

Der forefindes ekstra pærer til operationslamper.

Hjertestarter:

Hjertestarter er fuldautomatisk og fejlmelder selv med lydsignal når batteriet er ved at løbe tør. Kontrollerer endvidere selv udløbsdato på elektroder. Hjertestarter og elektroder kontrolleres halvårligt. Anføres på logkalender/logbog.

Iltbombe:

Iltbombe er omfattet af serviceordning med LindeGas. Iltbombe kontrolleres halvårligt. Anføres på logkalender/logbog.

Medicinkøleskab:

Medicinkøleskab kontrolleres med elektronisk termometer. Temperatur måles kontinuerligt. Temperatur kontroleres visuelt dagligt.

 

Oplæring af personale:

Ved ansættelse af nyt personale sikres oplæring i alt det relevante apparatur. Ved usikkerhed henvises til klinikkens instruksbøger.

 

 

Referencer
 

Generiske målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med Private behandlingssteder.
 

 

 

 

© 2013-2024 Kirurgisk Klinik Amager. CMS af WebForm.dk
Opdateret: 07 apr 2024 10:50
^ Tilbage Til Top