Blødning

Ansvarlig: German Sofin (GS)

Godkendt af: GS

Version: 1

Dato for ikrafttrædelse: 01-05-2021

Revideres senest (dato): 01-05-2024

Blødning

Formål

At redegøre for klinikkens behandlingsstrategi med vurdering, behandling og observation af patienter med akut blødning/hypovolæmisk shoc

Dokumentet gælder for

GS og alle ansatte i klinikke

Fremgangsmåde

Definition

Shock er defineret ved utilstrækkeligt flow af iltet blod til perfusion af vitale organer
Pragmatisk klinik definerer ofte shock som systolisk blodtryk under 90 mmHg, med tegn på insufficient organperfusion
Hypovolæmisk shock er en tilstand, som opstår ved insufficient cirkulerende blodvolumen

Diagnostiske Kriterier

Klasse 1 blødning
Blodtab < 15 % (< 750 ml)
Klasse 2 blødning
Blodtab på 15-30 % (800-1500 ml)
Klasse 3 blødning
Blodtab på 30-40 % (1500-2000 ml)
Klasse 4-blødning
Blodtab > 40 % (> 2000 ml)

Symptomer/objektive fund
Klasse 1 blødning (< 15 % eller 750 ml)
Tåles som regel godt såfremt patient ikke er hjertesyg i forvejen Vitale tegn påvirkes i reglen ikke
Klasse 2 blødning (15-30 % eller 800 - 1500 ml) Huden er bleg, kold og klam

Sen kapillærfyldning (> 2 sek) Moderat takykardi (puls 100-120/min) Patienten er bange/aggressiv
Klasse 3 blødning (30 - 40 % eller 1500 - 2000 ml) Ofte betydelig takykardi (puls > 120/min)

Blodtrykket er ofte under 90 mmHg

Patienten kan være urolig, agiteret og svedende
Klasse 4-blødning (> 40 % eller 2000 ml)

Hud er kold
Betydelig takykardi med puls over 140 slag i minuttet (præterminalt bliver patienten bradycard og

uden målbart blodtryk) Hurtig respiration

Patienten er nu konfus eller komatøs

Behandling af blødning foretages af klinikkens personale og læge.
Blødninger større end klasse 1 blødning ses stort set aldrig i speciallægepraksis. Det fleste blødninger er

små/banale og standses uden problemer. Skulle uheldet være ude og der opstår en større blødning er

Behandlingsmål
Sikre vitale funktioner, kontrollere evt. blødning og opretholde oxygentilførslen til vævet
Reetablere tilstrækkelig cirkulationsvolumen og reversere shockudvikling

Generelt behandlingen

Alarmcentralen kontaktes 1-1-2. (sekretær)
Patienten observeres med puls, BT, saturation, respirationsfrekvens og bevidsthedsnivau. (sygeplejerske) Der anlægges i.v.-adgang, helst 2 store (læge). iinfusion af NaCl påbegyndes
Der gives nasal ilt (sygeplejerske)
Patientens ben eleveres. (sygeplejerske/sekretær)

Forsøg at standse/kontrollerblødningen (læge)

-  Endoskopisk blødning forsøges standset med injektion af adrenalin/saltvandsopløsning (1/9) evt.

klips hvis disse haves i klinikken eller begge dele.
-  Anden blødning forsøges kontrolleret ved kompression, kan den specifikke blødningskilde/kar

identificeres frilægge karet og hæmostasen sikres, undgå om muligt blinde gennemstikninger. Kan hæmostase ikke opnås forsøg kontrol med kompression.

Der påsættes hjertestarter til monitorering. Vær forberedt på hjerte-lunge redning.
Patienter med større blødning indlægges til observation uanset om der er opnået hæmostase.

Uddannelse og ansvar: Klinikkens læge og alt personale deltager i kursus hvert andet år i genoplivning og akutbehandling. Kurserne varetages af Dansk Institut for Medicinsk Simulation.

Referencer
 

Dansk råd for genoplivning http://www.genoplivning.dk
Generiske målepunker for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder
 

© 2013-2024 Kirurgisk Klinik Amager. CMS af WebForm.dk
Opdateret: 07 apr 2024 10:50
^ Tilbage Til Top