Hjertestop

Ansvarlig: German Sofin (GS)

Godkendt af: GS

Version: 1

Dato for ikrafttrædelse: 01-05-2021

Revideres senest (dato): 01-05-2024

Hjertestop
 

Formål


At sikre hurtig og kvalificeret indsats ved behov for basal hjerte-lungeredning.

 

Dokumentet gælder for


GS og alle ansatte i klinikken

 

Fremgangsmåde
 

Basal genoplivning indbefatter simpel luftvejshåndtering og hjertemassage. 

Hjertestop er en klinisk diagnose og beror på:

• Bevidstløshed.

• Ikke-normal respiration.*

• Manglende puls i arteria carotis (for den trænede og erfarne behandler).

Diagnosen skal stilles på maksimalt 10 sekunder.

*Agonal vejrtrækning optræder hos op mod 40 % af alle patienter med hjertestop, og mistolkes ofte som adækvat respiration, hvorfor genoplivning undlades. Gisp, langsom, anstrengt og/eller støjende vejrtrækning er ikke normalt. I tvivlstilfælde påbegyndes genoplivning.

Den praktiske håndtering af hjertestop fremgår af ACTION CARD, som findes på endoskopivognen.

Basal behandling ved klinisk hjertestop:

Der forefindes akuttaske centralt i klinikken. Hjertestarter bringes til klinikken af centrets vagt ved opringning. Akuttasken gennemgås og opdateres hver tredje måned. 

I forbindelse med sedation er antidoter tilgængelige i medicin skabet på undersøgelsesstuen sammen med 1 L NaCl infussionssæt.

Alarmering til vagtcentral (112) mhp. overflytning til sygehus med oplysning om:

- hvad drejer det sig om - hvor mange personer - hvor ligger klinikken - hvem alarmerer - er beskeden forstået

Det er lægens ansvar at lede og fordele opgaverne.

• Sekretær: Ring 1-1-2

• Sygeplejerske:  akuttaske fremtages, pulsoxymeter, hjertestarter og Rubens ballon med ilt påmonteres.

• Læge: Giv hjertemassage (30 tryk på nederste halvdel af sternum i.e. midt på brystkassen). Tryk minimum 5 (maksimalt 6) cm ned med en frekvens på minimum 100 (maksimalt 120) tryk pr. minut. Hjertemassagen må ikke afbrydes unødigt, hvorfor der kun må gøres 2 forsøg på at opnå effektive indblæsninger.

• Sygeplejerske: Ventilation med ballon: 2 indblæsninger indtil brystkassen hæver sig. Indblæsningsforsøg bør ikke medføre afbrydelser i hjertemassage på mere end 5 sekunder. Giv kun indblæsninger til brystkassen akkurat hæver sig.

• Fortsæt med hjertemassage og kunstigt åndedræt i forholdet 30 tryk til 2 indblæsninger

• følg hjertestarter anvisniger.

Behandlingen fortsættes til lægeambulancen ankommer.

Kirurgisk Klinik København amager kastrup kikkertundersøgelse tarm mave spiserør mavesæk tyktarm tyndtarm endetarm gastroskopi koloskopi undersøgelse Mavesår behandling smerter blødning polypper tarmkræft mavekræft udposninger mavekatar Halsbrand sure opstød diarre tynd mave forstoppelse kræft afføring mandlig sterilisation mavesmerter

Kirurgisk Klinik København amager kastrup kikkertundersøgelse tarm mave spiserør mavesæk tyktarm tyndtarm endetarm gastroskopi koloskopi undersøgelse Mavesår behandling smerter blødning polypper tarmkræft mavekræft udposninger mavekatar Halsbrand sure opstød diarre tynd mave forstoppelse kræft afføring mandlig sterilisation mavesmerter

hjerte3

Kirurgisk Klinik København amager kastrup kikkertundersøgelse tarm mave spiserør mavesæk tyktarm tyndtarm endetarm gastroskopi koloskopi undersøgelse Mavesår behandling smerter blødning polypper tarmkræft mavekræft udposninger mavekatar Halsbrand sure opstød diarre tynd mave forstoppelse kræft afføring mandlig sterilisation mavesmerter

I klinikken findes følgende udstyr til genoplivning:

  • Adrenalin, Atropin, Amiodaron, Tavegyl, Depo-Medrol og antidoter i akutkasse i køleskabet
  • Rubensballon
  • Ilt bombe
  • Sug
  • Hjertestarter
  • Udstyr til injektion behandling og sikring af i.v.-adgang
  • Tungeholde
  • Udstyr til intubering: trakealtube og laryngoskop

 

 

Alle ansatte og speciallægen deltager i obligatorisk undervisning af Basal Hjerte-lungeredning hvert tredje år. Speciallægen har desuden bestået kursus i Advanced Life Support

En gang årligt gennemgåes instruksen, for at sikre at alle kender sin funktion.

Ved ansættelse at nyt personale sikres, at den nyansatte er introduceret til funktioner og opgaver i forbindelse med akut sygdom og/eller hjertestop, herunder basal hjerte-lungeredning afhængig af dennes funktion og opgaver.

 

Referencer
 

Dansk råd for genoplivning http://www.genoplivning.dk
Generiske målepunker for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder
Dansk Cardiologisk Seltskab, Behandlingsvejledning for hjertestop, 

 

© 2013-2024 Kirurgisk Klinik Amager. CMS af WebForm.dk
Opdateret: 07 apr 2024 10:50
^ Tilbage Til Top