Parakliniske undersøgelser

Ansvarlig: German Sofin (GS)

Godkendt af: GS

Version: 1

Dato for ikrafttrædelse: 01-05-2021

Revideres senest (dato): 01-05-2024

Parakliniske undersøgelser

Formål


At sikre grundlag for:

•korrekte og sikre resultater fra parakliniske undersøgelser.
•at ingen patienter lider skade eller påføres unødvendig ulempe som følge af manglende rettidig reaktion på parakliniske undersøgelser.

 

Dokumentet gælder for


GS

 

Fremgangsmåde
 

GS bestiller selv elektronisk alle parakliniske undersøgelser efter accept fra patient og sætter reminder i journal og checker ugentlig om svar er ankommet.

Patientens informerede samtykke til ordinerede parakliniske undersøgelser skal fremgå af journalen samt hvilken information, der er givet til patienten og om der er givet samtykke til undersøgelsen.

Dato for svarafgivelse til patienten noteres i journalen.

Alle patienter modtager svar via E-KONSULATION. Personen som ikke kan træffes elektronisk gives svar pr. tlf. Kan personen ikke træffes -trods gentagne forsøg - sendes svar til egen læge og egen læge får besked om manglende kontakt.

Rekvisition af billeddiagnostik

Billeddiagnostik bestilles elektronisk på røntgen klinik eller røntgen afdeling på hospital. Hvis der anvendes henvisning til klinik medgives rekvisition, samt telefonnumre på forskellige røntgenklinikker, og patienten opfordres til at bestille tid selv. Ved bestilling sættes reminder i journalen, der kontrolleres ugentligt om svar er ankommet.

Ved bestilling af billeddiagnostik skal der tages stilling til følgende:

Indikation/problemstilling.
Andre væsentlige sygdomme, der kan påvirke udførelse og/eller fortolkning af ønsket undersøgelse.
Allergi af betydning for undersøgelse.
Medicin af betydning for undersøgelse.
Hvem og hvordan der skal kontaktes ved akutte svar - også i ferieperioder og uden for åbningstid.
Eventuelt tolkebehov.
Væsentlige handicap af betydning for undersøgelse.
Svar afgives telefonisk, idet der ved bestilling af undersøgelsen er aftalt, at patienten ringer til klinikken 7 dage efter undersøgelsens udførelse.

Hvis svar ikke er modtaget til forventet tid kontaktes røntgen eller patologi afdelingen.

Såfremt patienten udebliver fra billeddiagnostisk undersøgelse påhviler det pågældende afdeling at give klinikken besked således at patienten kan blive kontaktet.

I tilfælde af malignt eller andet svar der kræver hurtig reaktion eller patienten er udeblevet fra vigtig undersøgelse, kontaktes patienten pr. telefon mhp. hurtigt fremmøde.

Histologisk undersøgelse

ALT væv der fjernes, sendes til mikroskopi på patologisk afdeling, Hvidovre Hospital. Histologiundersøgelse bestilles elektronisk via Webreq med angivelse af makroskopiske fund samt om der er tale om rutine eller cancerpakke. Der sættes reminder i journalen. Når prøven er udtaget tilsætter sygeplejersken formalin og der udfyldes en elektronisk henvisningen af GS, der sikrer at navn og CPR nr. er korrekt.Label med stregkode sættes på glas og rekvisition og prøveglas lægges i pose og derefter i prøvekuvert og afsendes samme dag.I tilfælde af malignitet eller andet, der kræver hurtig reaktion kontaktes patienten pr. telefon når svaret fremkommer.

Mikrobiologiske undersøgelser bestilles efter patientaccept via web-req med relevante oplysninger.Ved podning sendes podeglas m stregkode label i container fra mikrobiologisk afd. Herlev Hospital sammen med rekvisition i kuvert.Ved f-patogene, sender patienten udleverede prøveglas med stregkode label i container og medfølgende rekvisition i kuvert. Svar afgives vie E-konsultation eller telefonisk

Blodprøver bestilles efter patientaccept, patienten medgives skriftlig kontakt oplysninger til laboratorium med henblik på fremmøde evt. efter tidsbestilling på et laboratorium. Ved bestilling noteresr i journalen. Svar afgives vie E-konsultation eller telefonisk, idet der ved udlevering af rekvisition aftales, at patienten henvender sig om svar ca 1 uge efter blodprøvetagning.
Ved abnorme blodprøver der kræver hurtig handling fx meget lav hæmoglobin, eller hvis patienten er udeblevet fra vigtig undersøgelse, kontaktes patienten straks telefonisk eller skriftligt.

Årligt udføres journalaudit på 20 tilfældigt udvalgte journaler, i tilfælde af mangler rettes disse og der gentages journalaudit efter 6 mdr.

 

Referencer
 

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9207 af 31. maj 2011 om håndtering af parakliniske undersøgelser
Generiske målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder.
 

 

 

 

 

© 2013-2024 Kirurgisk Klinik Amager. CMS af WebForm.dk
Opdateret: 07 apr 2024 10:50
^ Tilbage Til Top