Patientidentifikation

Ansvarlig: German Sofin (GS)

Godkendt af: GS

Version: 1

Dato for ikrafttrædelse: 01-05-2021

Revideres senest (dato): 01-05-2024

Patientidentifikation
 

Formål


At sikre, at
•den rette undersøgelse og behandling gives til den rette patient.
•de rette recepter, prøver og lignende registreres til den rette patient.

Dokumentet gælder for

GS og alle ansatte med patientrelateret funktioner

Fremgangsmåde
 

Ved ethvert fremmøde i klinikken skal patienten fremsige sit fulde navn og CPR nr både til GS og personale, som sammenholder med person oplysninger på sygesikringskortet samt i henvisningen. GS er overordnet ansvarlig for identifikation af patienten.

Der skal foretages identifikation forud for enhver handling rettet mod patienten; det være sig i forhold til personen, journalmateriale, dokumentation eller diagnostisk materiale.
Ved identifikation forud for en patientrettet procedure skal patienten selv oplyse navn og CPR-nummer.
Oplysningerne sammenholdes med de tilsvarende oplysninger på operationsprogrammet.
Hos patienter, som er inhabile, skal patientens identitet bekræftes under medvirken af tilstedeværende pårørende eller andre med indgående kendskab til patienten.

Der gælder følgende overordnede retningslinjer vedrørende identifikation:

  • Patientidentifikation udføres ved indledning til alle kirurgiske indgreb.
  • Diagnostisk materiale mærkes entydigt med labels udprintet fra Webreq.
  • German Sofin, der frembringer, bearbejder og afsender data- og prøvemateriale, har ansvaret for korrekt identifikation og sammenhæng mellem patientdata og materiale.
  • Korrekt identifikation i medicineringsprocessen sikres i alle led. Dette sker ved, at den samme sundhedsperson doserer medicin, sikrer korrekt overensstemmelse i forhold til ordination og foretager patientidentifikation.
  • Medicin, der er trukket op af en person og gives af en anden, skal være mærket med indhold samt ligge ved ampul/flaske med indholdsstof.
  • Personalet er berettiget til at stole på oplysninger om navn og CPR-nummer, som en voksen, habil person giver om sig selv eller om inhabile personer.
  • Ved åbenlys mistanke om forkerte oplysninger kan der bedes om dokumentation for identiteten, som f.eks. sundhedskort eller legitimation med vellignende billede.
  • Sikkert personligt kendskab kan indgå som grundlag for identifikation, dog skal CPR-nummer altid indgå.
     

Referencer
 

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 60258 af 1. maj 1998 om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet.
Vejledning nr. 9808 af 13. december 2013 om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet.
Generiske målepunkter for sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder.

© 2013-2024 Kirurgisk Klinik Amager. CMS af WebForm.dk
Opdateret: 07 apr 2024 10:50
^ Tilbage Til Top