Rengøring og desinfektion af endoskoper

Ansvarlig: German Sofin (GS)

Godkendt af: GS

Version: 1

Dato for ikrafttrædelse: 01-05-2021

Revideres senest (dato): 01-05-2024

Instruks om rengøring og desinfektion af endoskoper

Formål

Forebygge smitteoverførsel fra patient til patient i forbindelse med endoskopi samt sikre, at rengøringsproceduren efter endoskopi foretages uden smitterisiko for personalet.

Dokumentet gælder for

GS og sygeplejesker

Fremgangsmåde

Umiddelbart efter undersøgelse på endoskopistuen


- Umiddelbart efter endoskopien aftørres overfladen af endoskopet
- Via sugeventilen gennemskylles kanalerne til vandet er klart 
- Luft/vandventilen fjernes, og skylleventilen påsættes
- Via skylleventil gennemskylles alle kanalerne, til vandet er klart
- Skopet frakobles
- Har skopet en beskyttelseskappe påsættes denne
- Endoskopet transporteres til rengørings- og desinfektionsområdet på en sådan måde, at omgivelserne ikke forurenes og risiko for beskadigelse af endoskopet undgås

Manuel rengøring i skyllerum
Den manuelle rengøring udføres umiddelbart efter forrengøringen.

- Der foretages manuel lækagetes: endoskopet pustes op med luft, lægges ned i kar med vand, tjekkes om der kommer luftbobler ud, der indikerer en utæthed.

- Endoskopet nedsænkes i frisktappet vand med et egnet detergent
- Hele endoskopet inklusive endoskopslange og manøvrekrop og generatorslange afvaskes med detergentopløsningen
- Alle kanaler gennemskylles manuelt via skyllesystem med detergentopløsningen
- Flergangsventiler tages af. Rengøres og renses med børste. Engangsventiler kasseres
- Alle kanaler skal rengøres. Kanaler der kan behandles med rensebørste, rengøres med en børste der passer til kanalen. Børster, som har børste i begge ender, kan med fordel anvendes. Denne føres gennem kanalerne i én retning
- Kanalerne kan evt. rengøres med fiberkugler, der passer til kanalerne og som suges igennem disse sammen med detergentet. Fiberkuglerne kasseres efter brug
- Endoskopets overflade og kanaler skylles med frisktappet vand med mindre endoskopopvaskemaskinen starter med et skylle program
- Mellem hver rengøring af et skop, rengøres karret, med vand og sæbe.


Maskinel dekontaminering


- Endoskopet anbringes i endoskopvaskemaskinen.
- Alle kanaler tilsluttes de dertil hørende slanger og dyser i endoskopopvaskemaskinen
- Ventiler og eventuelt tilbehør til endoskopet anbringes i en kurv i maskinen
- Endoskopvaskemaskinen startes på det anbefalede vaske- og desinfektionsprogram

Før opbevaring


- Efter endt vask i endoskopvaskemaskinen tages det rene skop op og aftørres med et rent viskestykke.

- Skopet afsprittes med 10 ml steriltfiltreret 70% sprit og blæses igennem ved dagens afslutning.

 

Opbevaring

- Endoskopet skal hænge uden ventiler og med manøvreknapper i fristilling

- Endoskoper der ikke har været i brug i mere end 72 timer skal re-desinficeres inden brug.

Referencer

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for genbehandling af fleksible endoskoper, Central Enhed for Infektionshygiejne, 6.1 udgave Statens Serum Institut, 2019

 

© 2013-2024 Kirurgisk Klinik Amager. CMS af WebForm.dk
Opdateret: 07 apr 2024 10:50
^ Tilbage Til Top