Retningsgivende dokumenter

Ansvarlig: German Sofin (GS)

Godkendt af: GS

Version: 1

Dato for ikrafttrædelse: 01-05-2021

Revideres senest (dato): 01-05-2024

Retningsgivende dokumenter
 

Formål


At sikre ensartet evidensbaseret udredning/behandling
svarende til ”Best Practice” i overensstemmelse med højeste
specialistniveau og hermed sikre vidensdeling mellem
sektorer og faggrupper i sundhedsvæsnet.

 

Dokumentet gælder for


GS

 

Fremgangsmåde
 

GS's praksis følger gældende retningslinjer for diagnostik og behandling i kirurgi og udøver lægeligt skøn.

 

Under udredning og behandling anvender speciallægen gældende Nationale evt.

internationale Kliniske retningslinjer i det omfang de findes, samt retningslinjer

udfærdiget af faglige organisationer eller videnskabelige selskaber.

De relevante links er følgende:

http://www.sst.dk

http://www.danskkirurgiskselskab.dk

http://www.dsgh.dk

http://www.dccg.dk

http://www.dasaim.dk

https://www.herniedatabasen.dk

http://www.dsak.dk

 

Hvis det i konkrete tilfælde skønnes velbegrundet at fravige retningsgivende

dokumenter og vejledninger, skal dette begrundes i patientjournalen.

Ved mistanke om symptomer der kunne tilskrives bivirkninger søges

støtte i det elektroniske lægemiddelkatalog: http://www.pro.medicin.dk

 

En gang årligt udføres intern journalaudit på 20 tilfældigt udvalgte journaler vedr.

sikring af at retningslinjerne overholdes. Resultat af audit forefindes i klinikken.

 

Referencer
 

http://www.sst.dk

http://www.danskkirurgiskselskab.dk

http://www.dsgh.dk

http://www.dccg.dk

http://www.dasaim.dk

https://www.herniedatabasen.dk

http://www.dsak.dk

 

 

 

© 2013-2024 Kirurgisk Klinik Amager. CMS af WebForm.dk
Opdateret: 07 apr 2024 10:50
^ Tilbage Til Top