Sygeplejeopgaver ved gastroskopi

Ansvarlig: German Sofin (GS)

Godkendt af: GS

Version: 1

Dato for ikrafttrædelse: 01-05-2021

Revideres senest (dato): 01-05-2024

Sygeplejeopgaver ved gastroskopi

Formål

At beskrive plejepersonalets opgaver i forbindelse med undersøgelse og udredning af patienter med symptomer på sygdom i de øvre gastrointestinale områder.

Dokumentet gælder for

Sygeplejesker

Fremgangsmåde
 

Definition af begreber

Gastroskopi: undersøgelse af eosophagus, ventrikel og duodenum med et fleksibelt endoskop - enten nasalt eller oralt.

Endoskopisygeplejeske: sygeplejerske/ sygeplejestuderende/social- og sundhedsassistent/sygehjælper

 * anlæggelse af IV adgang og indgivelse IV medicin foretages af sygeplejerske eller lægen.

Skopidokumentation: Dokumentationsark primært med afkrydsning i ”2 dele”, som lægen udfylder efter undersøgelsen. Den ene del afleveres til patienten til information, den anden del til sekretæren til udfyldelse i journal.

Elektronisk journal EG Clinea: Elektronisk patient journal

Beskrivelse

Klargøring af stuen

Undersøgelseslejet redes op med lejepapir og dækserviet (afrevet lejepapir)
Rullebord klargøres med
-Bakke med bæger til vand
-Renseventil
-Handsker
Arbejdsbord klargøres med
-Xylocainspray og gel
-Helicobact plade
-Labels til pt.navn
-Millipore-papir
-Tandstikker
-Saks
-Præparatglas
-Biopsitang
-Gag
Skop (der anvendes nasalt eller oralt gastroskop)

Knapper /propper til skopet

Klargøring af søjle og tilkobling af skop

Søjlen klargøres med sugepose.

Vandflaske tilkobles. 

Skopet hænges på søjlen og monteres med prop og ventiler.

Skopets funktioner afprøves:

Sug: Kommer der vand i sugeslangen, når der trykkes på rød (øverste) sugeventil
Luft: Blæser skopet luft – afprøve i vand, skal boble, når blå (nederste) luft-/vandventil blokeres
Vand: Skyller skopet linsen, når der trykkes på blå luft-/vandventil

Kontroller at: 
-biopsiprop er lukket
-manøvrehåndtag virker
-der er billede på monitor
-billede-optager er tændt (USB stik er i)
Skopet er nu klar til anvendelse.

Forberedelse af patienten 

Orienterer sig om patienten via henvisning og evt. tidl. journal i Elektronisk journal EG Clinea eller via dokumentationsark.
Sikre sig korrekt patientidentifikation i henhold til sikker kirurgi (se standard).
Sikre sig at patienten er fastende, egne tænder? (hvis relevant), KOL/astma?,allergier?
Informere og orientere patienten om undersøgelsen, prøvet det før?, problematisk?
Lægen taler med patienten.

Pårørende kan være på stuen under undersøgelsen, hvis det er et ønske fra patienten eller hvis det skønnes fordelagtigt, ex. I forhold til demens eller behov for tolk. Unge under 18 år følges altid med pårørende på stuen. 

Valg af skop

Der benyttes som udgangspunkt nasal skop – oral/konventionel skop anvendes altid ved:

-Synkebesvær
-Planlagt bioptering
-Kontrol efter ulcus/eosophagit
-Patientens ønske

Lejring

Ved nasal skopi: Patienten lejres som udgangspunkt i rygleje med eleveret hoved / halvtsiddende

Ved oral skopi: Patienten i venstre sideleje med god støtte (pude) under hovedet.

Undersøgelsen

Orienterer og beroliger patienten undervejs i undersøgelsen. Tilbydes ”stressbold”.

Ved nasal skopi: Står ved patientens ve. side, smører v. behov skopet med xylocain gel undervejs.

Ved oral skopi: Står bagved patientens hoved, støtter og holder bideringen på plads i patientens mund. 

Bistår ved evt. bioptering og gennemfører procedure for bioptering og prøveforsendelse.

Efter undersøgelsen

Efter undersøgelsen fjernes (evt.) bidering og patienten hjælpes op og sidde. Hvis der er givet beroligende medicin bliver patienten liggende på siden.

Lægen orienterer om undersøgelsesfund og efterforløb. Dokumenterer patientforløbet på dokumentationsark og udleverer til patienten og sekretæren.

Sikrer at patienten føler sig velbefindende og er velinformeret ift. forløb samt vente med spise/drikke ½-1 time efterfølgende.

Foretager gennemskyl og manuel rengøringsprocedure af gastroskopet på undersøgelsesstuen.

Foretager den resterende rengøringsprocedure af gastroskopet i skyllerummet (enten selv eller assistent)

Foretager oprydning på undersøgelsesstuen.

 

© 2013-2024 Kirurgisk Klinik Amager. CMS af WebForm.dk
Opdateret: 07 apr 2024 10:50
^ Tilbage Til Top