Rengøring og sterilisering af medicinsk udstyr til flergangsbrug

Ansvarlig: German Sofin (GS)

Godkendt af: GS

Version: 1

Dato for ikrafttrædelse: 01-05-2021

Revideres senest (dato): 01-05-2024

Retningslinjer for rengøring og sterilisering af medicinsk udstyr til flergangsbrug

Formål

Forebygge smitteoverførsel fra patient til patient i forbindelse med endoskopi samt sikre, at rengøringsproceduren efter endoskopi foretages uden smitterisiko for personalet.

Dokumentet gælder for

GS og sygeplejesker

Fremgangsmåde

Anvendt udstyr/instrumenter til flergangsbrug åbnes og placeres i et vandkar med vand tilsat enzymvæske(Sekusept Multienzyme ellerAniosyme 5), herefter vaskes og desinficeres de i Miele instrumentvaskemaskine. Brugte instrumenter håndteres med handsker. Instrumenter med vanskelig tilgængelig overflade og kaviteter behandles i ultralydmaskine før maskinvask. Alle instrumenter anbringes i vaskemaskine med passende mellemrum. 

  • Hule ting anbringes på dyser eller speciel connektions.
  • Instrumenter lægges på vandspuling sikres overalt.
  • Fade med bunden op i nederste kurv.

Instrumenter desinficeres ved 93 gr. i 1 minut. 

 

Efter maskinvask: Instrumenter lægges på rent viskestykke og våde instrumenter tørres med rent stykke. Evt. brug af smøremiddel(silikone). Kontrol om instrumenter er intakte. 

 

Derefter pakkes instrumenter i

  1. Autoklaveringspose med peel retningsangivelse, som lukkes med svejsning og der noteres dagens dato og evt. indhold af posen. Posen skal være så stor, at der kan cirkulere luft udenom instrumenterne. Skarpe og spidse instrumenter beskyttes med gazeswaps. Svejsning af posen; helt glat uden folder og 6 mm - 1 cm svejsekant.
  2. Alukasser med låg, instrumenterne lægges i kassen ovenpå et lag swaps. Autoklavetape med dato og indhold.


Efterfølgende autoklaveres det i autoklave. Poserne med sterilt flergangsudstyr opbevares i op til 3 måneder i lukket skab. Der foretages  hver måned kontrol af holdbarhedsdatoen på de steriliserede flergangsinstrumenter. 

 

Klinikken råder over en (våd)-autoklave samt tørsterilisator:

Autoklave

Autoklavens sterilisationstid er hhv. 51 min. med tp 134-137 celsius og tryk 1 bar samt 30 min. tp 134 gr og tryk 2 bar. Funktion kontrolleres efter hver kørsel ift. korrekt tryk, tid og tp. Sporetest emd SAFE´s biologiske indikatorer hv. 3. måned.22

Tørsterilisator

Sterilisationstid er 2 timer til et max. tp 160 gr. Funktion kontrolleres efter hver kørsel. Der steriliseres kasser med tape-indikator for korrekt sterilisation samt dato. Sporetest med SAFE´s biologiske indikatorer hv. 3. måned. 

 

Ved udpakning af bestilte sterile varer kontrolleres holdbarhedsdatoen. De ældste varer i lageret og på stuerne markeres og sættes yderst. Varer med overskreden holdbarhed kasseres/re-steriliseres. 

 

Ovenstående foretages og kontrolleres gennem det daglige brug af sterile varer i klinikken. Ansvarlig er sygeplejersken. 

 

Samtlige ovennævnte foranstaltninger forebygger samtidigt spredning af MRSA bakterier.

 

Vedrørende forsvarlig udførsel af undersøgelser, behandling og herunder rengøring af apparatur samt håndtering af utensilier og lægemidler henvises der til Standarder nr. 3, 5, 8, 12 og 14.

 

Oversigt over  holdbarhed - se tabel

Eksempler på udregning af holdbarhed: 

Metalkassette, opbevaret i depotrum i lukket skab: 20 + 75 + 100 = 195 point, svarende til 2 måneders holdbarhed

Instrument i svejset autoklavepose, opbevaret i depotrum i lukket skab:  80 + 75 + 100 = 255 point, svarende til 3 måneders holdbarhed. 

Referenser

  • SSI: Nationale infektionshygiejniske retningslinjer for genbehandling af steriliserbar medicinsk udstyr. 1. udg. 2019

 

© 2013-2024 Kirurgisk Klinik Amager. CMS af WebForm.dk
Opdateret: 07 apr 2024 10:50
^ Tilbage Til Top