Utilsigtede hændelser

Ansvarlig: German Sofin (GS)

Godkendt af: GS

Version: 1

Dato for ikrafttrædelse: 01-05-2021

Revideres senest (dato): 01-05-2024

Utilsigtede hændelser
 

Formål


•At reducere risikoen for patientskader som følge af utilsigtede hændelser.
•At skabe læring og forbedring på baggrund af utilsigtede hændelser.

 

Dokumentet gælder for


GS og alle ansatte i klinikken

 

Fremgangsmåde
 

Klinikken følger lovgivningen om indberetning af utilsigtede hændelser og indrapporterer disse på

https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

Alle autoriserede sundhedspersoner har pligt til at indrapportere utilsigtede hændelser. Klinikkens personale er bekendt med pjece fra patientombuddet: Til dig, der skal rapportere utilsigtede hændelser sket i praksissektoren.

GS er ansvarlig for indberetning af UTH

Rapporteringen skal ske umiddelbart efter den utilsigtede hændelse (senest 7 dage efter).

Patienten og pårørende orienteres evt. om muligheden for, at de kan indrapportere hændelsen. I klinikkens venteværelse findes pjece fra patientombuddet som beskriver, hvilke muligheder man som patient har for at indberette en utilsigtet hændelse.

Tilbagerapportering fra DPSD mailes til GS. Det er hans ansvar at tage stilling til videre intervention.

I tilfælde af lægemiddelbivirkninger indrapporteres disse via bivirkningsnævnets hjemmeside

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin/

Klinikken anvender udelukkende lægemidler indenfor det endoskopiske speciale, sederende lægemidler og lokalanæstetika, og der er således fokus på disse lægemidler mhp uventede reaktioner.

Ved utilsigtede hændelser, der skyldes det medicinske udstyr, rapporteres dette til sundhedsstyrelsen

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/udstyr/indberetning-af-haendelser/

 

Kvalitetsmåling 

Eventuelle indrapporterede utilsigtede hændelser analyseres af GS og ud fra denne analyse tages der stilling til evt ændring af procedurer og arbejdsgange. Alle sager bruges som læring i klinikken.

 

Referencer
 

1 Lovbekendtgørelse nr. 913 af 13 juli 2010, Kap. 61 - Sundhedsloven med eventuelle senere ændringer.
2 Bekendtgørelse nr. 1 af 3 januar 2011, om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet mv. med eventuelle senere ændringer.
3 Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 1 af 3 januar 2011, om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet mv. med eventuelle senere ændringer.
4 Bekendtgørelse nr. 1263 af 15 december 2008, om medicinsk udstyr.
5 Bekendtgørelse nr. 1269 af 12 december 2005, om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik.
6 Bekendtgørelse nr. 1264 af 15 december 2008, om aktivt implantabelt medicinsk udstyr.
7 Sundhedsstyrelsens vejledning af 1 februar 2007, til sundhedspersonale og brugere om indberetning af hændelser med medicinsk udstyr.
8 Generiske målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder.
 

 

 

© 2013-2024 Kirurgisk Klinik Amager. CMS af WebForm.dk
Opdateret: 07 apr 2024 10:50
^ Tilbage Til Top